Lịch cắt điện Bình Dương từ ngày hôm nay đến 5/6/2022

BÌNH DƯƠNG

Ngày Nội dung

29/05/2022Cúp điện từ 05:30 đến 06:00

Điện lực Bàu Bàng

Khu vực : Mất điện một phần khu vực dọc QL13 từ tiệm tạp hóa Bà Tám Vàng đến trạm thu phí Chơn Thành, huyện Bàu Bàng, khu vực xã Trừ Văn Thố, Ấp 4 Tân trường, khu vực xã Tân Long, An Long, khu vực Đồng Chèo

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện

29/05/2022Cúp điện từ 18:00 đến 18:30

Điện lực Bàu Bàng

Khu vực : Mất điện một phần khu vực dọc QL13 từ tiệm tạp hóa Bà Tám Vàng đến trạm thu phí Chơn Thành, huyện Bàu Bàng, khu vực xã Trừ Văn Thố, Ấp 4 Tân trường, khu vực xã Tân Long, An Long, khu vực Đồng Chèo

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện

29/05/2022Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : – Toàn bộ xã Minh Hòa, Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2022Cúp điện từ 18:00 đến 19:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : – Toàn bộ xã Minh Hòa, Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2022Cúp điện từ 06:30 đến 17:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực : – Khu vực bên phải đường Đại lộ Bình Dương từ ngã 4 Sân Banh đến Suối Cát, đường Lê Hồng Phong từ Ngã 4 Địa chất 802 đến Ngã 4 Phú Văn, các trạm Kim Nga, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Bao Bì Hồng Long, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, Nhà hàng Phố Biển, Quãng Đạt, Quỹ đầu tư, Bảo hiểm nhân thọ Bình Dương, Cty Phúc Mãn Hiên, Cty Quốc Sơn, Siêu thị Metro, các trạm Cty Quốc Sơn, Ô tô Nam Thắng, Thiệu Thị Ngọc Cẩm, Trọng Nhân phường Phú Thọ (TDM)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/05/2022Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Điện Lực Thuận An

Khu vực : – Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ Trạm 110kV Đồng An về đến Cầu Ông Bố (Thuận An) – Khu vực bên phải QL13 từ Cầu Ông Bố về đến Suối Cát (Thuận An) – KCN Việt Hương Khu C (Thuận An) – Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) – Khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) – Khu dân cư Vĩnh Phú (Thuận An) – Khu vực bên trái Đường ĐT 43 từ Ngã 3 Đồng An về đến Đường Bình Hòa 24, dọc theo Đường Bình Hòa 24 (Thuận An)

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

29/05/2022Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Khu vực : – Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ Trạm 110kV Đồng An về đến Ngã tư 550 (Thuận An) – Khu vực bên trái Đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 về đến Ngã 3 Tico (Thuận An) – Khu vực dọc theo Đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa ra đến Đường Nguyễn Du (Thuận An) – Khu vực dọc theo Đường Nguyễn Du từ Ngã 3 Cửu Long về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An)

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

29/05/2022Cúp điện từ 16:00 đến 18:00

Điện Lực Thuận An

Khu vực : – Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ Trạm 110kV Đồng An về đến Cầu Ông Bố (Thuận An) – Khu vực bên phải QL13 từ Cầu Ông Bố về đến Suối Cát (Thuận An) – KCN Việt Hương Khu C (Thuận An) – Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) – Khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) – Khu dân cư Vĩnh Phú (Thuận An) – Khu vực bên trái Đường ĐT 43 từ Ngã 3 Đồng An về đến Đường Bình Hòa 24, dọc theo Đường Bình Hòa 24 (Thuận An)

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

29/05/2022Cúp điện từ 06:30 đến 07:00

Điện Lực Tân Uyên

Khu vực : Khu vực từ Cổng Cty Nam Việt dọc đường Tân Khánh 13 đến Cây Xăng Khánh Hội, từ Cây Xăng Khánh Hội dọc đường ĐT 746 đến Đài Chiến Thắng, từ Đài Chiến Thắng dọc đường Võ Thị Sáu đến Cty Nhất Kiến (Tân Uyên)

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

29/05/2022Cúp điện từ 06:30 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Khu vực : Khu vực từ Ngã 4 Cây Xăng Khánh Hội dọc đường Tân Khánh 10 đến khu vực Cty Stung Chang (Tân Uyên)

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

29/05/2022Cúp điện từ 16:30 đến 17:00

Điện Lực Tân Uyên

Khu vực : Khu vực từ Cổng Cty Nam Việt dọc đường Tân Khánh 13 đến Cây Xăng Khánh Hội, từ Cây Xăng Khánh Hội dọc đường ĐT 746 đến Đài Chiến Thắng, từ Đài Chiến Thắng dọc đường Võ Thị Sáu đến Cty Nhất Kiến (Tân Uyên)

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

29/05/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Bắc Tân Uyên

Khu vực : Cty ty KangPing Technology, Phúc Trí Dũng

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng

29/05/2022Cúp điện từ 07:15 đến 17:00

Điện lực Phú Giáo

Khu vực : Dọc bên trái đường DT741 từ Ngã 3 Cây Khô đi Ngã 3 Bố Lá, Ấp Trảng Sắn, Kỉnh Nhượng, Bưng Riềng xã Vĩnh Hòa. xã Phước Hòa (Phú Giáo), Một phần KCN Tân Bình

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

29/05/2022Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Khu vực : Mất điện một phần khu vực dọc QL13 từ ngã ba Bằng Lăng đến trạm thu phí Chơn Thành, huyện Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

29/05/2022Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Bàu Bàng

Khu vực : Mất điện một phần khu vực ấp 4 xã Trừ Văn thố, huyện Bàu Bàng

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

29/05/2022Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Bàu Bàng

Khu vực : Trường THCS Lai Hưng, Trường Tiểu học Lai Hưng

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng

29/05/2022Cúp điện từ 00:35 đến 02:20

Điện Lực Tân Uyên

Khu vực : Khu vực phụ tải ĐLBTU quản lý

Lý do : Phục vụ ĐLBTU kiểm tra xử lý sự cố

30/05/2022Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực đường Nguyễn Đức Thiệu – phường Dĩ An – TP Dĩ An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

30/05/2022Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện Lực Tân Uyên

Khu vực : Khu vực trạm Sân Banh-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

Lý do : Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện

30/05/2022Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện Lực Bắc Tân Uyên

Khu vực : Khu vực trạm Vườn Ươm 4, 5,6, trang trại Nguyễn Thị Sa, Nhật Quang, Nguyễn Công Sở, Lê Thị Hiền, Suối Đá Bàn 1, 2, 3, Đồng Tiến, Nguyễn Thanh Hùng, Lê Thị Hằng, Hồ Thị Phương, Nguyễn Việt Thuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2022Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực : – Khu vực đường Huỳnh Thị Hiếu, đường Giao thông-Nông thôn lưới hạ thế thuộc trạm Ấp 4 Tân An phường Tân An (TDM).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2022Cúp điện từ 13:00 đến 16:30

Điện lực Thủ Dầu Một

Khu vực : – Khu vực đường 30/4 lưới hạ thế thuộc trạm DD Đài Phát Thanh, phường Phú Hòa (TDM).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

31/05/2022Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : Khu vực đường Nguyễn Đức Thiệu – phường Dĩ An – TP Dĩ An

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

02/06/2022Cúp điện từ 08:30 đến 16:00

Điện lực Trung Tâm

Khu vực : Khu vực lưới hạ thế trạm Phú Chánh 4 (Tân Uyên)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2022Cúp điện từ 08:30 đến 12:00

Điện lực Trung Tâm

Khu vực : Khu vực lưới hạ thế trạm Phú Chánh 3 (Tân Uyên)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2022Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Trung Tâm

Khu vực : Khu vực lưới hạ thế trạm Ấp 3 Phú Chánh 2 (TDM)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/06/2022Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Trung Tâm

Khu vực : Khu vực lưới hạ thế trạm Ấp 3 Phú Chánh 2, Karaoke Đỗ Phát (TDM)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/06/2022Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : TTND khu vực Đường Số 09, Đường số 11 KDC Thành Lễ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/06/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : TBA An Điền 4 ấp Kiến An xã An Lập (Dầu Tiếng).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/06/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : TBA Ngã Ba Suối Cát ấp Lê Danh Cát xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/06/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : Ấp Phú Bình xã An Lập (Dầu Tiếng).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : Khu phố 6 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2022Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : Ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/06/2022Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Dầu Tiếng

Khu vực : TBA Khu Phố 4B3-1 ấp Rạch Đá xã Định Thành (Dầu Tiếng)

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2022Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : – Khu vực dọc theo đường Tô Vĩnh Diên từ dường Ống Nước đến Ngã Ba Cây Lơn – phường Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực dọc theo quốc lộ 1K từ Ngã ba Cây Lơn đến Siêu Thị Big C phường Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực KDC Quảng Trường Xanh phường Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực Trung Tâm Hành Chính thị xã Dĩ An – Khu vực Đường Số 6 , Đường Số 8 KCN Sóng Thần ( Dĩ An ) – Khu vực Bệnh Viện Ô Tô KCN Sóng Thần ( Dĩ An ) * UBND Thị Xã Dĩ An, Thị Ủy Dĩ An, Đài Phát Thanh Dĩ An, Công An Thị Xã Dĩ An.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

05/06/2022Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : – Khu vực dọc theo đường Bảo Vệ Ống Nước Thô TP HCM, Phường Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực trường Đại Học Nông Lâm Phường Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực Tổ 48,49 KP Tân Lập Phường Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên , Nhà Văn Hóa Sinh Viên Phường Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực đường Chợ nhỏ Nông Lâm Phường Đông Hòa ( Dĩ An )

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

05/06/2022Cúp điện từ 18:00 đến 19:00

Điện Lực Dĩ An

Khu vực : – Khu vực dọc theo đường Tô Vĩnh Diên từ dường Ống Nước đến Ngã Ba Cây Lơn – phường Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực dọc theo quốc lộ 1K từ Ngã ba Cây Lơn đến Siêu Thị Big C phường Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực KDC Quảng Trường Xanh phường Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực Trung Tâm Hành Chính thị xã Dĩ An – Khu vực Đường Số 6 , Đường Số 8 KCN Sóng Thần ( Dĩ An ) – Khu vực Bệnh Viện Ô Tô KCN Sóng Thần ( Dĩ An ) * UBND Thị Xã Dĩ An, Thị Ủy Dĩ An, Đài Phát Thanh Dĩ An, Công An Thị Xã Dĩ An.

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

05/06/2022Cúp điện từ 07:00 đến 15:30

Điện Lực Bắc Tân Uyên

Khu vực : Từ trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định dọc đường giao thông nông thôn tới trai trại Thanh Phương

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2022Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện Lực Bắc Tân Uyên

Khu vực : Lưới hạ trạm Ấp 2 Tân Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/06/2022Cúp điện từ 14:00 đến 16:30

Điện Lực Bắc Tân Uyên

Khu vực : Lưới hạ trạm ấp 5 Tân Lập

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp